Σε εξαιρετικά δυσχερή θέση έχει περιέλθει επενδυτής από τη Νότια Ρόδο, μετά την χθεσινή απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, να απορρίψει, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, την μετατροπή της ποινής του σε κοινωφελή εργασία.
Ο επενδυτής είχε καταδικαστεί συγκεκριμένα το έτος 2015 σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρέψιμη προς 20 ευρώ ημερησίως, για αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’ εξακολούθηση.
Το ίδιο έτος η έφεσή του κατά της πρωτόδικης καταδίκης του, απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη, ενώ ο Αρειος Πάγος, απέρριψε το έτος 2016, την αναίρεσή του κατά της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου με αποτέλεσμα η καταδικαστική απόφαση να καταστεί αμετάκλητη.
Ο ίδιος το έτος 2016 με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, κρίθηκε αθώος για τις πράξεις της απάτης ιδιαίτερα μεγάλης ζημίας και της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Τόνισε σε έφεσή του ότι παρίσταται το παράδοξο φαινόμενο να υφίστανται δύο αποφάσεις για το ίδιο συμβάν με διαφορετικά αποτελέσματα, που όμως και οι δύο έχουν ισχύ δεδικασμένου.
Μετά την χθεσινή απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου ο επενδυτής θα πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο της μετατροπής σε χρηματική της ποινής φυλάκισης, που του έχει επιβληθεί.
Η έρευνα για την υπόθεση, όπως έγραψε η “δημοκρατική”, ξεκίνησε µετά από καταγγελίες για επιδοτούµενη επένδυση κατασκευής και λειτουργίας συγκροτήµατος τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών.
Το συγκεκριμένο έργο επιδοτήθηκε σε ποσοστό 60% επί της εγκεκριμένης αξίας του, που προσδιορίστηκε από την αρμόδια επιτροπή στο ποσό των 262.089 ευρώ. Η τελική αξία του, σύμφωνα με τον επιδοτούμενο, ήταν 330.229,99 ευρώ.
Για τη συγκεκριμένη επένδυση, εξασφαλίστηκε επιδότηση και σύμφωνα με το περιεχόμενο μιας εξώδικης πρόσκλησης – όχλησης εργολάβου, που κατέθεσε σχετικώς, τόσο ενώπιον του ΣΔΟΕ, όσο και ενώπιον του Πταισματοδίκη, πείσθηκε να εκδώσει τιμολόγια ύψους 112.383,50 ευρώ προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο δικαιούχος στη λήψη επιδότησης από πρόγραμμα αγροτουρισμού, ερίζοντας μάλιστα για το ό,τι δεν κατεβλήθη ο αναλογούν ΦΠΑ των εικονικών τιμολογίων.
Εν πάση περιπτώσει ο επενδυτής φέρεται κατά το χρονικό διάστημα από την 3η Ιανουαρίου 2008 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2008, κατά τη διάρκεια των εργασιών για την ανέγερση συγκροτήματος τουριστικών κατοικιών με παράλληλες δραστηριότητες αγροτουρισμού, η οποία δραστηριότητά του επιδοτείτο από το Ελληνικό Δημόσιο κατά ποσοστό 41,67% επί ποσοστού 60% επί της επιλέξιμης δαπάνης έλαβε εννέα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών συνολικής καθαρής αξίας 112.383,50 ευρώ, για υπηρεσίες και οικοδομικής φύσεως εργασίες που ήταν εικονικά.
Φέρεται παραπέρα, ενώ γνώριζε την εικονικότητα των τιμολογίων να προσήλθε ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και να κατέθεσε αίτηση για την πληρωμή της δεύτερης δόσης της εγκριθείσας επιχορήγησης για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου παριστάνοντας ψευδώς ότι το ύψος των συναλλαγών και συνακόλουθα το κόστος των σχετικών εργασιών και δαπανών στις οποίες προέβη ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 112.383,50 ευρώ αντί του πραγματικού δαπανηθέντος ποσού ύψους μόλις 25.598,02 ευρώ.
Σημειώνεται ότι με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη η προσφυγή που άσκησε ο κατηγορούμενος για την ακύρωση προστίμου που του υπέβαλε η ΔΟΥ Ρόδου μετά από έλεγχο του ΣΔΟΕ Νοτίου Αιγαίου, ύψους 112.383.50 ευρώ.
Ως συνήγορος υπεράσπισής του παρέστη ο δικηγόρος κ. Βασίλης Μπέης.

To Top