Κύπρος: Κυρώσεις για αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων sms και email

Χρηματικές ποινές σε ιστοσελίδα (newsletter), Πανεπιστήμιο, εστιατόριο και καταστήματα (sms)

 

Μετά από εξέταση παραπόνων που είχαν υποβληθεί στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με λήψη ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων sms και email η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατά τους μήνες Μαρτίου, Απριλίου και Ιουνίου 2018, εξέδωσε Αποφάσεις με τις οποίες επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις:

– Χρηματική ποινή ύψους 500 ευρώ σε Πανεπιστήμιο για αποστολή μηνυμάτων sms σε φοιτητή χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα τερματισμού της αποστολής μηνυμάτων ατελώς (χωρίς δωρεάν αριθμό stopsms).

– Χρηματική ποινή ύψους 800 ευρώ σε ιστοσελίδα που αποστέλλει ενημερωτικά δελτία με προσφορές (newsletters), για αποστολή μηνυμάτων email χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη.

– Χρηματική ποινή ύψους 500 ευρώ σε κατάστημα για αποστολή μηνυμάτων sms χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα τερματισμού της αποστολής των μηνυμάτων ατελώς (χωρίς δωρεάν αριθμό stopsms).

– Χρηματική ποινή ύψους 500 ευρώ σε εστιατόριο για αποστολή μηνυμάτων sms χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα τερματισμού της αποστολής των μηνυμάτων ατελώς (χωρίς δωρεάν αριθμό stopsms) και χρηματική ποινή ύψους 800 ευρώ στο ίδιο εστιατόριο λόγω της μη συνεργασίας του για παροχή των στοιχείων που του ζητήθηκαν κατά την εξέταση του παραπόνου.

– Χρηματική ποινή ύψους 400 ευρώ σε κατάστημα για αποστολή διαφημιστικού μηνύματος sms χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη και χρηματική ποινή ύψους 1000 ευρώ στην εταιρεία που παρείχε τις υπηρεσίες αποστολής του συγκεκριμένου μηνύματος η οποία κατείχε τον αριθμό τηλεφώνου του παραπονούμενου χωρίς τη συγκατάθεση του.

– Χρηματική ποινή ύψους 500 ευρώ για αποστολή μηνύματος sms φιλανθρωπικού περιεχόμενου.

 

To Top