Με την υπ’ αριθμ. 135/2018 απόφαση του Αρείου Πάγου αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις, των οποίων η πλήρωση απαιτείται για τη νόμιμη κλήτευση του εκκαλούντος.

Εν προκειμένω, με την υπ’ αριθμ. 1001/2017 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, δικάσαντος σε δεύτερο βαθμό, απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η έφεση του Ι. Κ. κατά της 859-859α-859β/2013 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κεφαλληνίας, με την οποία κηρύχθηκε ένοχος για απρόσφορη απόπειρα παράβασης καθήκοντος και ψευδούς βεβαίωσης, με τη μορφή υπεξαγωγής εγγράφου. Μνείας χρήζει η ερήμην έκδοση της δευτεροβάθμιας προσβαλλόμενης απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών. Κατά την κρίση του τελευταίου, το χρονολογούμενο 29-05-2015 αποδεικτικό επίδοσης κλήσης προς κατηγορούμενο του Αρχιφύλακα Λ. Τ. συνιστά απόδειξη της επίδοσης της κλήσης του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών στον ίδιο τον Ι. Κ. στη δηλωθείσα κατοικία, με την οποία ο εκκαλών κλήθηκε στην τότε δικάσιμο. Επομένως, η μη εμφάνιση του Ι. Κ. προς υποστήριξη της έφεσής του οδήγησε στην απόρριψη αυτής ως ανυποστήρικτης.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο προέβη σε αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης, λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Συγκεκριμένα, παρατήρησε ότι το προαναφερθέν αποδεικτικό επίδοσης αφορά την κλήτευση του μάρτυρα Λ. Β., προκειμένου να εμφανισθεί ενώπιον του Εφετείου Πατρών και να εξετασθεί σαν μάρτυρας κατά τη διάρκεια της ποινικής δίκης του Ι. Κ.. Ως εκ τούτου, το Πλημμελειοδικείο στερείται της εξουσίας να απορρίψει την έφεση ως ανυποστήρικτη, ενόψει της μη νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης του εκκαλούντος.

Για ολόκληρη την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Επιμέλεια: Λυδία Παπαγιαννοπούλου / Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Καταληκτικά, στην περίπτωση κλήτευσης του εκκαλούντος με κλήση προς συζήτηση της έφεσής του, η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα με την αναφορά του αποδεικτικού επίδοσης και της ημερομηνίας του, δίχως να χρειάζεται περαιτέρω προσδιορισμός των στοιχείων της εγκυρότητας της κλήσης. 

Πηγή: areiospagos | Download pdf

To Top