Μεταξύ άλλων καταργούνται τα πταίσματα ως κατηγορία αξιόποινων πράξεων. Επανακαθορίζονται οι ποινές που επιβάλλονται στην πλειονότητα των ποινικών αδικημάτων.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο Ποινικό Κώδικα (ΠΚ), το οποίο παράλληλα καταργεί τον ισχύοντα.

Οι κυριότερες τροποποιήσεις εστιάζονται στα εξής:

* Καταργείται η μετατροπή των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών σε χρηματικές και προβλέπεται η ολική ή μερική μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας (πλην των περιπτώσεων διατήρησης της μετατροπής ποινών σε χρηματικές για τις υποθέσεις εγκλημάτων που έχουν ήδη τελεστεί και για όσο χρόνο αναμένεται η εκδίκασή τους).

* Καταργούνται τα πταίσματα ως κατηγορία αξιόποινων πράξεων. Επανακαθορίζονται οι ποινές που επιβάλλονται στην πλειονότητα των ποινικών αδικημάτων (κατά βάση, μειώνεται το πλαίσιο ποινής, αλλάζει ο τρόπος προσδιορισμού των χρηματικών ποινών με μονάδα μέτρησης τις ημερήσιες μονάδες, ενσωματώνεται ο θεσμός της κοινωφελούς εργασίας στις κύριες ποινές, προβλέπεται χωριστά η δήμευση ως παρεπόμενη ποινή και ως μέτρο ασφαλείας κ.λπ.).

* Αναμορφώνεται ο θεσμός της αναστολής εκτέλεσης της ποινής [καταβολή ποσού ύψους έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ως όρος αναστολής εκτέλεσης της ποινής]

Ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2019, ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του κυρούμενου Ποινικού Κώδικα.

Δείτε την Αιτιολογική Εκθεση και το Σχέδιο Νόμου


ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ


ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ


To Top