Πρωτοδικείο Αθήνων: Αναλυτική ενημέρωση για τη λειτουργία του στην περίοδο αναστολής εργασιών

Aναλυτική ανακοίνωση σχετικά με την αναστολή των εργασιών του λόγω των μέτρων για την πρόληψη κατά του κοροναϊού, βάσει της οικείας ΚΥΑ εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 833 (ΦΕΚ Β/12 Μαρτίου 2020) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης «για τη λήψη επειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

Από 13/3/2020 έως και την 27/3/2020 :

Α) Αναστέλλονται οι νόμιμες και οι δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων.

Β) Αναστέλλονται οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων με εξαίρεση :

1) την εκδίκαση των αυτοφώρων πλημμελημάτων,

2) την εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορούμενους των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης,

3) τις ποινικές δίκες που αφορούν πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη αναστολής μέχρι και την 31-5-2020,

4) τις ποινικές δίκες, που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31-1-2021,

5) την χορήγηση προσωρινών διαταγών και την εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, που έχουν ήδη προσδιοριστεί προς συζήτηση εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 της ως άνω Κ.Υ.Α. η λειτουργία των δικαστηρίων περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που σύμφωνα με την παρούσα απόφαση εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Δικαστηρίου.

Κατόπιν αυτών το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών αποφάσισε: οι προθεσμίες για κατάθεση προσθήκης – αντίκρουσης (3 ήμερο) των δικασίμων της 10ης, 11ης και 12ης του μηνός Μαρτίου 2020 παρατείνονται για την 30η, την 31η Μαρτίου 2020 και την 1η Απριλίου 2020 αντίστοιχα.

Για το πολυμελές τακτική διαδικασία το κλείσιμο των προτάσεων μετά τη συζήτηση (8ήμερο):

δικάσιμος3/3/2020κλείσιμο30/3/2020
 5/3/2020 1/4/2020
 9/3/2020 3/4/2020
 10/3/2020 6/4/2020
 11/3/2020 7/4/2020
 12/3/2020 8/4/2020

Η προθεσμία της 13/3/2020 έως την οποία έπρεπε να κατατεθούν εισαγωγικά δικόγραφα αρμοδιότητας α) τακτικής Μονομελούς Πρωτοδικείου με αξία αντικειμένου διαφοράς άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και β) τακτικής Πολυμελούς, προκειμένου να μην υπαχθούν στην υποχρεωτική υπαγωγή στη διαμεσολάβηση μετατίθεται για την 30/3/2020.

Οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων «νέας» τακτικής πολυμελούς και μονομελούς (100 ημέρες) καθώς και οι προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης – αντίκρουσης (115 ημέρες), εφόσον λήγουν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής παρατείνονται ισάριθμες ημέρες από την λήξη του διαστήματος της αναστολής. Πχ Εάν καταληκτική ημέρα κατάθεσης προτάσεων 100 ημερών είναι η 13/3/2020, η καταληκτική ημερομηνία μετατίθεται για την 30/3/2020. Εάν η καταληκτική ημέρα είναι η 16/3/2020 μετατίθεται για την 31/3/2020 κ.ο.κ.

Στην «παλαιά» τακτική διαδικασία του πολυμελούς, δεν τηρείται η προθεσμία προκατάθεσης των προτάσεων είκοσι (20) ημερών και της προσθήκης – αντίκρουσης δεκαπέντε (15) ημερών πριν την δικάσιμο εφόσον ευρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος αναστολής εργασιών του Πρωτοδικείου. Οι συνθέσεις των δικαστηρίων αυτών που θα συνεδριάσουν μετά το πέρας της λήξης της αναστολής θα χορηγούν αναβολές στις υποθέσεις αυτές, με την επίκληση από τους πληρεξουσίους των διαδίκων του σχετικού κωλύματος υποβολής προτάσεων.

Δεν κατατίθενται αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και αιτήματα χορήγησης προσωρινών διαταγών εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, τις οποίες κρίνει κατά περίπτωση ο Β’ Πρόεδρος Υπηρεσίας.

Αντίγραφα αποφάσεων παραλαμβάνονται μετά από έγκριση των μελών του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από ώρα 10:00 έως και 12:00 σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΙΦ.6911081οικ.7874112-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών για περιορισμό του χρόνου εξυπηρέτησης κοινού.

Αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών γίνονται δεκτές από τις 30/3/2020, πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο ταυ διαστήματος αναστολής των εργασιών. Όσα πιστοποιητικά πρόκειται να παραληφθούν εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής θα παραδοθούν από τις 30/3/2020 και μετέπειτα.

Δείτε την πρωτότυπη ανακοίνωση στο dsa.gr

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/protodikeio-athinon-analytiki-enimerosi-gia-ti-leitoyrgia-toy-stin-periodo-anastolis

To Top