Συστάσεις για τη διαχείριση κατασχεμένων αντικειμένων, εγγράφων κλπ. από την Εισαγγελία Αρείου Πάγου

Η Εισαγγελία εφιστά στην προσοχή στη διαχείριση επικίνδυνων κατασχεμένων, όπως όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών και χημικών ουσιών

Με εγκύκλιό του (15/2020) ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Βασίλειος Πλιώτας, καλεί τους αρμόδιους Εισαγγελείς ανά τη χώρα να ασχοληθούν συστηματικά με το ζήτημα της τύχης των κατασχεμένων αντικειμένων, εγγράφων κλπ.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

Ι. Στο κεφάλαιο τρίτο του ΚΠΔ με τον τίτλο «ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ», υπό τα άρθρα 260269, είναι ενσωματωμένες όπως συμπληρώθηκαν και διαμορφώθηκαν με το νέο ΚΠΔ (ν. 4620/2019), οι ρυθμίσεις που αφορούν τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, την κατάσχεση, παρακατάθεση, φύλαξη, σφράγιση των πραγμάτων ή εγγράφων, την κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων και την άρση της κατάσχεσης, μέτρα που επιβάλλονται, ιδίως, όταν τα πράγματα που αφαιρούνται από την κατοχή προσώπων με τις ανακριτικές αυτές πράξεις, μπορούν ν’ αποτελέσουν το αντικείμενο της δήμευσης που θα επιβληθεί από το δικαστήριο, είτε ως παρεπόμενη ποινή (άρ. 68 παρ.2 ΠΚ) είτε ως εξασφαλιστικό μέτρο (άρ. 76 ΠΚ), με σεβασμό πάντα, ως προς την έκταση της επιβολής της δήμευσης στην τήρηση των διαμορφωμένων κριτηρίων της αναλογικότητας και την από αυτή πρόσδοση περιεχομένου στη συνταγματική απαγόρευση της γενικής δήμευσης (άρ.7 Συντ) και στην προστασία της αξιοπρέπειας του ανθρώπου (άρ.2 παρ.1 Συντ).

Διαβάστε επίσης: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

ΙΙ. Τα υποκείμενα σε κατάσχεση αντικείμενα ή έγγραφα δεν μπορούν πάντα να προσδιοριστούν εκ των προτέρων αλλά σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση καθορίζονται σε συσχέτισή τους με το ορισμένα έγκλημα που προβλέπεται στο ειδικά μέρος του Ποινικού Κώδικα ή σε ειδικές ποινικές διατάξεις από τις οποίες, τελευταίες, πάντως, αμέσως και ευχερέστερα μπορεί υα προκύπτουν τα πράγματα αυτά, έγγραφα κλπ, μπορεί δε να εξικνείται το χρονικό άριο επιβολής της κατάσχεσης και μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου ή και μετά από αυτή άρθρο 266 παρ.2 ΚΠΔ).

ΙΙΙ. Εξάλλου, με τις γενικές προβλέψεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και των κατά περίπτωση εφαρμοζόμενων ειδικών ποινικών δικονομικών διατάξεων όπως οι περί λαθρεμπορίας, περί όπλων, ναρκωτικών, παράνομης μεταφοράς μεταναστών κλπ), ορίζονται εξαντλητικά, εκτός άλλων, τα σχετικά με τη φύλαξη των κατασχεμένων, την άρση της κατάσχεσης, την απόδοσή τους, αναλόγως, στο δημόσιο ή τον ιδιοκτήτη ή παθόντα, με περαιτέρω σημαντικά ενδιαφέρουσες στις διατάξεις αυτές αναφορές διαχείρισης επικίνδυνων κατασχεμένων, όπως όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών και χημικών ουσιών και τη δικονομική δυνατότητα καταστροφής ή εκποίησης κατασχεμένων και πριν ακόμη την αμετάκλητη για την τύχη τους απόφαση του δικαστηρίου.

Κατά καιρούς διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται τα από τις συναφείς δικονομικές διατάξεις ανωτέρω παρατηρούμενα και γενικώς τα επιτασσόμενα για τα κατασχεμένα αντικείμενα ή έγγραφα. Πράγματα επικίνδυνα προκύπτει να μη έχουν παραδοθεί στην αρμόδια για τη φύλαξή τους αρχή. Άλλοτε δεν εκτελείται ακόμη και η διάταξη της αμετάκλητης απόφασης του δικαστηρίου που αποφαϊνεται για την τύχη των κατασχεμένων με συνεπακόλουθο την παράταση της φύλαξης, μάλιστα σε υπερπλήρεις και ακατάλληλους τις περισσότερες φορές χώρους.

Άξια επισήμανσης και η μη υποβολή σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων αίτησης του αρμοδίου εισαγγελέα στο δικαστήριο για συμπλήρωση της απόφασής του, όταν τούτα παρέλειψε ν’ αποφανθεί για την τύχη κατασχεθέντων αντικειμένων, διατηρούμενης και από αυτό το λόγο της σχετικής εκκρεμότητας. Επιβάλλεται, ακολούθως, όπως κατά λόγο αρμοδιότητάς σας ασχοληθείτε συστηματικά, με συνεχές το ενδιαφέρον σας για τα ζητήματα που θίγονται προηγουμένως, ενεργώντας,τα κατά περίπτωση νόμιμα.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο στο eisap.gr

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/systaseis-gia-ti-diaheirisi-katashemenon-antikeimenon-eggrafon-klp-apo-tin-eisaggelia

To Top