Στα βασικά αδικήματα του ν. 4557/2018 για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος περιλαμβάνονται όλα τα αδικήματα από τα οποία προκύπτει παράνομο περιουσιακό όφελος και τιμωρούνται τουλάχιστον με ποινή φυλάκισης

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον», αποσαφηνίζεται ότι στα «βασικά αδικήματα» του ν. 4557/2018, σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, περιλαμβάνονται όλα τα αδικήματα από τα οποία προκύπτει παράνομο περιουσιακό όφελος και τιμωρούνται τουλάχιστον με ποινή φυλάκισης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευκρινίζεται ότι η αληθής έννοια της περ. ιη) του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4734/2020 (Α’ 196), είναι ότι στα «βασικά αδικήματα» του ν. 4557/2018, περιλαμβάνονται όλα τα αδικήματα από τα οποία προκύπτει περιουσιακό όφελος και επισύρουν τουλάχιστον ποινή φυλάκισης. Δεδομένου, ότι η τροποποίηση του ν. 4734/2020 αποσκοπεί στην αυστηριοποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, καθίσταται πρόδηλο ότι σκοπός του νομοθέτη, είναι να καλύψει κάθε αδίκημα για το οποίο προβλέπεται στερητική της ελευθερίας ποινή, υπό την έννοια πάντως της φυλάκισης ή της κάθειρξης, χωρίς να καταλείπεται οποιαδήποτε δυνατότητα διαφυγής από το ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία θα προκαλούσε ανεπίτρεπτη αξιολογική αντινομία και θα οδηγούσε στο παράδοξο αποτέλεσμα της εφαρμογής της μόνο στα αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, εξαιρουμένων των βαρύτερων -κακουργηματικού- χαρακτήρα αξιόποινων πράξεων, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει από τη ratio της διάταξης. Το παραπάνω επιβεβαιώνεται από το υπόμνημα της Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προς τη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, από το οποίο υιοθετήθηκε κατά λέξη η διατύπωση του άρθρου 3 του ν. 4734/2020 και στο οποίο τονίζεται η ανάγκη διεύρυνσης και αυστηριοποίησης του πεδίου της περ. ιη) του άρθρου 4 του ν. 4557/2018, λαμβανομένου υπόψη του νέου Ποινικού Κώδικα. Η ίδια πρόθεση αυστηροποίησης προκύπτει άλλωστε σαφώς και από τα πρακτικά της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που οδήγησε εν τέλει στην ψήφιση του ν. 4734/2020.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο μόνο
Ερμηνευτική διάταξη της περ. ιη) του άρθρου 4 του ν. 4557/2018

Κατά την αληθή έννοια της περ. ιη) του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4734/2020 (Α’ 196), στα «βασικά αδικήματα» του ν. 4557/2018, περιλαμβάνονται όλα τα αδικήματα από τα οποία προκύπτει περιουσιακό όφελος και τα οποία τιμωρούνται τουλάχιστον με ποινή φυλάκισης.

https://www.taxheaven.gr/news/50981/sta-basika-adikhmata-toy-n-45572018-gia-to-xeplyma-bromikoy-xrhmatos-perilambanontai-ola-ta-adikhmata-apo-ta-opoia-prokyptei-paranomo-perioysiako-ofelos-kai-timwroyntai-toylaxiston-me-poinh-fylakishs

To Top