Συζητήθηκε στο ΣτΕ η αίτηση των Δικηγορικών Συλλόγων για την αναστολή της ΚΥΑ κατά το μέρος που αφορά στην αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων

Ανεπανόρθωτη η βλάβη εκ της συνεχιζόμενης αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων – Συγκριτικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι σε άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις δεν υπήρξε παρόμοιας έκτασης αναστολή

Συζητήθηκε χθες ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δικαστηρίου, Μαίρης Σαρπ, η Αίτηση Αναστολής που άσκησαν οι 13 Πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων-μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, για την αναστολή της νέας ΚΥΑ (υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021), κατά το μέρος που αφορά στην αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων, των εισαγγελιών, των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων όλης της χώρας.

Αυτοπροσώπως παραστάθηκαν οι Πρόεδροι του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, Δημήτρης Βερβεσός και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, Γεώργιος Σταματογιάννης.

Παραστάθηκαν, επίσης, ως πληρεξούσιοι δικηγόροι, ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Φίλιππος Σπυρόπουλος, ο Σύμβουλος του ΔΣ του ΔΣΑ, Ελευθέριος Ράντος, ο Δικηγόρος Αθηνών, Βασίλειος Παπαγεωργίου, και ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του ΔΣΑ, Πάνος Νικολόπουλος.

Στη διαδικασία παρίστατο, τέλος, ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣΑ, Μιχάλης Καλαντζόπουλος.

Κατά τη συζήτηση από την πλευρά της Συντονιστικής Επιτροπής αναπτύχθηκαν οι λόγοι που προβάλλονται με το δικόγραφο της Αίτησης Αναστολής (που επισυνάπτεται στην παρούσα) και αφορούν τόσο την πρόδηλη βασιμότητα των λόγων ακυρώσεως (για τους οποίους βλ. αναλυτικά εδώ https://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%…), όσο και η ανεπανόρθωτη βλάβη εκ της συνεχιζόμενης αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων.

Στην αίτηση ακύρωσης, προβάλλεται ότι η νέα ΚΥΑ:

α) Πλήττει ουσιωδώς το συνταγματικό δικαίωμα στην απονομή δικαιοσύνης και ειδικότερα το δικαίωμα των πολιτών σε δικαστική προστασία,

β) Παραβιάζει τις αρχές:

i) της διάκρισης των εξουσιών,

ii) της απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και δη αυτών που ανήκουν στο σκληρό πυρήνα της πολιτειακής λειτουργίας, όπως είναι τα δικαστήρια,

iii) της αναλογικότητας και

iv) της χρηστής διοίκησης.

γ) δεν έχει την απαιτούμενη ειδική τεκμηρίωση και

δ) Αντίκειται στο δικαίωμα στην επαγγελματική και οικονομική ελευθερία ως ειδικότερης έκφανσης του δικαιώματος ανάπτυξης της προσωπικότητας. Κατά συνέπεια, η ΚΥΑ είναι ακυρωτέα λόγω παράβασης των άρθρων 5 παρ. 1, 20 παρ. 1, 25 και 26 του Συντάγματος και του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ.

Επιπροσθέτως, προς επίρρωση της Αίτησης Αναστολής, προσκομίστηκαν συγκριτικά στοιχεία, που καταδεικνύουν ότι στις άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις δεν υπήρξε παρόμοιας έκτασης αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων .

Το πλήρες κείμενο του δικογράφου της Αίτησης Αναστολής ως κατετέθη είναι διαθέσιμο στο dsa.gr

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/syzitithike-sto-ste-i-aitisi-ton-dikigorikon-syllogon-gia-tin-anastoli-tis-kya-kata-meros

To Top