Πρωτοδικείο Πειραιώς Επισυνάπτεται απόφαση για την λειτουργία από την Τρίτη 6 Απριλίου και ώρα 06:00 π.μ. έως και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ.

To Top