Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως 26.4.2021

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 1558/17.4.2021 η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 24489 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».

Η νέα ΚΥΑ δεν διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/9.4.2021 ΚΥΑ.

Επισημαίνεται ότι νέα ΚΥΑ ισχύει από την προσεχή Δευτέρα 19.4.2021.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Β’ 1558/17.4.2021.

Συνημμένα

fek.pdf

To Top