Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως τις 21 Ιουνίου 2021 – Διεύρυνση των εκδικαζόμενων ποινικών υποθέσεων

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 2476 /10.6.2021 (επισυνάπτεται) η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.»

Διεύρυνση των εκδικαζόμενων ποινικών υποθέσεων

Με τη νέα ΚΥΑ διευρύνονται οι προς εκδίκαση ποινικές υποθέσεις ως εξής:

Εξαιρούνται της αναστολής και διεξάγεται κανονικά οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2025 (αντί της 31.12.2024 που ίσχυε μέχρι σήμερα), καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2025 (αντί της 31.12.2024 που ίσχυε μέχρι σήμερα).

Η νέα ΚΥΑ ισχύει από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.

Κατά τα λοιπά, η νέα ΚΥΑ επαναλαμβάνει κατά περιεχόμενο τις ρυθμίσεις της προϊσχύουσας ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169 (ΦΕΚ τ. Β’ 2366/5.6.2021) (για την προηγούμενη ΚΥΑ βλ.

https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%…

Συνημμένα

fek_10-6-2021.pdf

To Top