Αθανάσιος Κουκάκης

Πολλές εκκρεμότητες έχει η Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς οι αλλαγές προσώπων έφεραν καθυστερήσεις σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Το βάρος του συντονισμού το έχει πλέον ο νέος Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής Νικόλαος Κουλοχέρης, ο οποίος και θα προεδρεύει της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στην οποία μετέχουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Δικαιοσύνης, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου, της Τράπεζας της Ελλάδος, κ.α.. Και οι εκκρεμότητες για τις οποίες πρέπει να φροντίσει ο νέος Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής είναι πολλές.

Ήδη εκκρεμεί η επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου (ΝRA), αλλά και η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά τους ξεπλύματος χρήματος. Η επικαιροποίηση της Έκθεσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου είναι επιβεβλημένη, καθώς από την προηγούμενη έκθεση έχουν μεσολαβήσει τρία χρόνια και ήδη έχουν αναδειχθεί νέες απειλές και τρωτότητες αναφορικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ακόμη, εκκρεμεί η αξιοποίηση του πορίσματος που έχει συνταχθεί για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τα οποία θα πρέπει να χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς.

Όλα αυτά εκκρεμούν την ίδια ώρα που είναι σε εξέλιξη η επαναξιολόγηση της Ελλάδος ως προς την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF).

Η Ελλάδα εξήλθε τον Ιούλιο του 2019 από την «γκρίζα» λίστα της FATF, καθώς αναγνωρίσθηκε η πρόοδος της ως προς τις διαδικασίες αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος. Συγκεκριμένα, η FATF κατέταξε την Ελλάδα στην πρώτη κατηγορία χωρών υπό κανονική παρακολούθηση (Regular Follow-Up), με υψηλό βαθμό συμμόρφωσης, κρίνοντας πως διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης και καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος.

Ωστόσο, στη διετία που έχει μεσολαβήσει, τόσο ο κορωνοϊός, όσο και συγκεκριμένες νομοθετικές αλλαγές, έχουν επηρεάσει σε κάποιο βαθμό τις ελληνικές επιδόσεις. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, καθώς ενδεχόμενη υποβάθμιση της Ελλάδος από τη FATF και επαναφορά της χώρας στην «γκρίζα» λίστα θα είχε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.

https://www.newsbomb.gr/oikonomia/story/1228731/ta-anoikta-metopa-tis-epitropis-stratigikis-gia-to-xeplyma-xrimatos

To Top