Συνήγορος του Πολίτη : Ενίσχυση της αναδοχής και του θεσμικού πλαισίου προστασίας των παιδιών από κακοποίηση και παραμέληση

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε κατ’ επανάληψη ζητήσει την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας των ανηλίκων από κακοποίηση και παραμέληση, καθώς και την περαιτέρω βελτίωση και διεύρυνση εφαρμογής του θεσμού της αναδοχής ως κύριας μορφής φροντίδας των παιδιών που διαβιούν μακριά από τις οικογένειές τους, τόσο με την Ειδική Έκθεση «Από το ίδρυμα στην κοινότητα: Εναλλακτική φροντίδα ευάλωτων παιδιών και υποστήριξη οικογενειών» (Αύγουστος 2020)1, όσο και με άλλες παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σε σχέση με την αναδοχή ο Συνήγορος πρότεινε μεταξύ άλλων:

Την επίσπευση της έκδοσης της προβλεπόμενης από το άρθρο 12 παρ. 1 του ν.4538/18 ΚΥΑ για την ρύθμιση θεμάτων χορήγησης της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης στους αναδόχους,

Την κατάργηση των ηλικιακών κριτηρίων που εισήχθησαν για την αναδοχή με το άρθρο 8 παρ. 2α του παραπάνω νόμου, κατ’ αναλογία με τα ηλικιακά κριτήρια του άρθρου 1544 του Αστικού Κώδικα για την υιοθεσία.

Με την ΚΥΑ Γ.Π. Δ11/οικ.31720/21 ρυθμίστηκε η χορήγηση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης, η οποία πλέον καταβάλλεται σε όλους του αναδόχους, μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Επίσης, με το ν. 4837/2021 (ΦΕΚ Α’ 178/01-10-21), στο πνεύμα των προτάσεων της Αρχής, εισήχθη μια σειρά προβλέψεων για την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων από κακοποίηση και παραμέληση στο πλαίσιο της λειτουργίας των Φορέων Παιδικής Προστασίας (άρθρα 4, 5, 6, 7, 9, 10), και διευρύνθηκαν τα ηλικιακά όρια για την αναδοχή, που πλέον διαφοροποιούνται από εκείνα της υιοθεσίας, με την επέκταση του ανώτερου ορίου ηλικίας των αναδόχων στα 75 έτη και της μέγιστης διαφοράς ηλικίας από το αναδεχόμενο άτομο στα 60 έτη (άρθρο 26).

To Top