Ο ΑΠ εξέδωσε εγκύκλιο επειδή εισαγγελείς αρνούνται να συλλαμβάνουν οφειλέτες !

Εγκύκλιος Εισαγγελέα Αρείου Πάγου αριθμ. 2/2014Οδηγίες για την εφαρμογή της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ..

To Top