Κατηγορία: Γενικά Θέματα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 79 / 2023 Καταδολίευση δανειστών. Ο οφειλέτης που με πρόθεση ματαιώνει ολικά ή εν μέρει την ικανοποίηση του δανειστή του, βλάπτοντας, καταστρέφοντας τιμωρείται με φυλάκιση

Αριθμός 79/2023 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ E’ Ποινικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Βασδέκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,..

ΑΠ 77/2023. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Διάταξη του Προέδρου της Αρχής ( αρ. 34, 40, 42 47, 48, 49 Ν 4557/2018). Το μέτρο της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων από τον Πρόεδρο της Αρχής, δεν έχει διοικητικό χαρακτήρα, αλλά εντάσσεται στα διωκτικά μέτρα της ποινικής νομοθεσίας.

ΑΠ 77/2023. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Διάταξη του Προέδρου της Αρχής ( αρ. 34, 40, 42 47, 48, 49..

Η Εισαγγελία Εφετών μελετά να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης Λιγνάδη με βάση την (καταδικαστική) πρόταση του Εισαγγελέα

Οι εισαγγελείς θα μελετήσουν εάν σωστά αξιολογήθηκε το αποδεικτικό υλικό και εάν είναι επαρκώς αιτιολογημένες οι αποφάσεις της πλειοψηφίας των..

Άρειος Πάγος: Η αναστολή προθεσμιών λόγω covid 19 δεν εφαρμόζεται στην καταχρηστική προθεσμία της άσκησης των ενδίκων μέσων (ΑΠ 762/2022)

Η προθεσμία αυτή είναι ανελαστική και δεν είναι επιδεκτική αναστολής, ούτε διακοπής, παράτασής της ή επαναφοράς στην προτέρα κατάσταση Ο..

To Top